19. veebruar 2025 avavad tööandjad taas uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda.

Õpilasele

“Tööle kaasa!” on ettevõtte külastusele ja töövarjule sarnane praktiline õppepäev oma vanema töökohas. Õpilane saab teadlikumaks töömaailmas toimuvast. Ta näeb mis on tema vanema igapäevatöö, milline on tema tööpäev ja –keskkond, töö sisu ja selle väärtus, ning saab aru miks erinevad tööd on vajalikud ja et iga töö tegija on tähtis.

Algatusega on võimalik liituda kahel moel. On võimalik liituda koolipoolsel initsiatiivil, kus õppepäeva korraldatakse koolis kogu klassile. Kuid on ka võimalik liituda tööandja initsiatiivil, kus ettevõte korraldab „Tööle kaasa!“ päeva oma töötajate lastele, sel juhul tuleks registreeruda tööandjal. Seda võib teha ka lapsevanem, kes oma lapse tööpäevaga tutvuma kaasa võtab.

Töölehed

Vali sobiv tööleht, prindi see välja ning võta “Tööle kaasa!” õppepäevale kaasa, et seda päeva jooksul täita.