19. veebruar 2025 avavad tööandjad taas uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda.

Lapsevanemale

“Tööle kaasa!” on ettevõtte külastusele ja töövarjule sarnane praktiline õppepäev oma vanema töökohas. Lapsevanem saab algatuses osaledes hea võimaluse teha kooliga koostööd, mille kaudu avada lapsele tööelu erinevaid tahke ning aitata lastel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid.

Õppepäeva õnnestumisele aitab kaasa tõhus planeerimine, sellest loe lähemalt juhenditest. Vajalik on ka registreerimine. Algatusega on võimalik liituda kahel moel. On võimalik liituda koolipoolsel initsiatiivil, kus õppepäeva korraldatakse koolis kogu klassile. Kuid on ka võimalik liituda tööandja initsiatiivil, kus ettevõte korraldab „Tööle kaasa!“ päeva oma töötajate lastele, sel juhul tuleks registreeruda tööandjal. Seda võib teha ka lapsevanem, kes oma lapse tööpäevaga tutvuma kaasa võtab.