19. veebruar 2025 avavad tööandjad taas uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda.

„Tööle kaasa!“ on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja algatus, millega kutsutakse tööandjaid, lapsevanemaid ja koole koostöös looma lastele ja noortele tööeluga tutvumise uusi võimalusi. Algatuse idee seisneb selles, et veebruaris avavad Eesti ettevõtted oma uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda.

Kasu õpilasele, lapsele, noorele

• saab teadlikumaks töömaailmas toimuvast,

• näeb ja saab teada, mis on tema vanema igapäevatöö, milline on tema tööpäev ja -keskkond, töö sisu ja selle väärtus,

• saab aru, miks erinevad tööd on vajalikud ja et iga töö tegija on tähtis.

Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte.

Lapsevanemale pakub algatuses osalemine konkreetse ja praktilise võimaluse teha kooliga koostööd, mille kaudu avada lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi ning aidata lastel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid.

Koolil võimaldab algatuses osalemine teha lapsevanematega koostööd, mis praktilisel moel rikastab karjääriõpet.

Algatus on suunatud 1.−9. klasside õpilastele, lapsevanematele ja nende tööandjatele. Soovi korral võib aga kooli või tööandja algatusel kaasata ka noorema või vanema vanuseastme õpilasi.

Algatuse elluviimisel on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja partneriteks Eesti Töötukassa ja Eesti Kärjäärinõustajate
Ühing.